Sylabus
Wykłady
Wstęp
Testy penetracyjne - techniki skanowania
Zdalne rozpoznawanie systemów operacyjnych i sniffing
Techniki enumeracji
Ataki - spoofing
Ataki odmowy usługi (Denial of Service)
Kryptograficzne metody ochrony informacji
Systemy uwierzytelniania
Kontrola dostępu
Bezpieczne protokoły sieciowe
Zapory sieciowe
Streszczenie
2. Filtrowanie pakietów
3. Translacja adresów
4. Usługi proxy
5. Etapy budowy zapory
Zadania
Wykrywanie intruzów
Bezpieczeństwo poczty elektronicznej
Polityka bezpieczeństwa
Skorowidz
Wyjście