następny punkt »


1. Co to jest firewall?

Zapora sieciowa jest umieszczana między siecią wewnętrzną organizacji i siecią zewnętrzną. Dostarcza ona prostego mechanizmu kontroli ilości i rodzaju ruchu sieciowego między obydwoma sieciami. Podstawowym jej zadaniem jest ograniczenie przepływu danych między tymi sieciami. Przed postawieniem zapory trzeba określić, jakie rodzaje danych mają być przez nią przepuszczane, a jakie nie. Czyli trzeba zdefiniować politykę zapory. Następnie należy skonstruować mechanizmy, które umożliwią wprowadzenie tej polityki w życie.

Podstawowe strategie definiowania zapory:

Domyślne przepuszczanie polega na określeniu zbioru warunków, których spełnienie będzie powodowało blokowanie danych. Każdy host lub protokół nie objęty tą polityką będzie przepuszczany.

Domyślne blokowanie polega na określeniu protokołów, które będą mogły przechodzić przez zaporę oraz hostów, które będą mogły przesyłać przez nią dane i z którymi komputery w sieci wewnętrznej będą się mogły komunikować. Wszystkie elementy nie objęte definicjami będą blokowane.

Do podstawowych działań realizowanych przez zaporę należy zaliczyć:

Podstawowe mechanizmy spotykane w implementacjach zapór to:


 następny punkt »