Sylabus
Wykłady
Wprowadzenie w "świat elektroniki"
Modelowanie zjawisk elektrycznych
Analiza układów prądu stałego
Analiza liniowych układów prądu sinusoidalnie zmiennego
Metrologia elektryczna
Elementy i technologie półprzewodnikowe
Streszczenie
1. Podstawy technologii elementów półprzewodnikowych
2. Półprzewodniki samoistne i niesamoistne
3. Złącze p-n
4. Diody półprzewodnikowe
5. Tranzystory bipolarne
7. Układy scalone
Podsumowanie
Zadania
Program PSpice narzędzie analizy i symulacji układów elektronicznych
Sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach
Wyjście