Niniejsze materiały powinny być pierwszym źródłem informacji dotyczących przedmiotu Języki formalne i automaty (JFA). Czytelnikom, którzy oprócz lektury tych notatek, chcieliby sięgnąć do podręcznika, polecam w pierwszej kolejności książkę D. Kozena, Automata and Computability. Jest ona napisana przystępnie i zawiera mnóstwo zadań, choć nie jest (jak dotąd) dostępna w języku polskim. W drugiej kolejności polecam książkę J. Hopcrofta i J. Ullmana, Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń. Oprócz tematów wchodzących w zakres tego kursu można w niej znaleźć też wiele informacji na zaawansowane pokrewne tematy. Ponadto została ona przetłumaczona na język polski. Obie te książki nie zawierają informacji na temat generatorów analizatorów leksykalnych i składniowych. W pierwszej kolejności polecam tutaj dokumentację Flex'a i Bison'a. Dodatkowo, można przeczytać odpowiednie rozdziały z książki A. Aho, R. Sethi i J. D. Ullmana, Kompilatory.

Do każdego wykładu dołączono szereg zadań. W przypadku studiów internetowych, rozwiązania zadań z p. Praca domowa należy wykonywać w określonych terminach i zgłaszać poprzez serwis edu. Pozostałe zadania mają charakter uzupełniający i są przeznaczone do samodzielnego rozwiązywania.

Materiały te są również dostępne w formacie PS i PDF. Uwagi dotyczące niniejszych materiałów proszę przesyłać na adres: kubica@mimuw.edu.pl.

Wykłady


Literatura

Podziękowania

Niniejsze materiały powstały na podstawie notatek do prowadzonych przeze mnie, na przestrzeni kilku lat, wykładów z teorii języków i automatów oraz budowy kompilatorów. Chciałbym gorąco podziękować moim kolegom, którzy w tym czasie prowadzili ćwiczenia z tych przedmiotów, a w szczególności: Łukaszowi Krzeszczakowskiemu, Łukaszowi Maśko, Marcinowi Sawickiemu i Tomkowi Waleniowi. Ich uwagi miały wpływ na postać prowadzonych zajęć, a więc i również na te materiały. W szczególności część zamieszczonych tu zadań pochodzi od nich.

Szczególnie gorąco chciałbym podziękować Tomkowi Waleniowi za pomoc przy konwertowaniu niniejszych materiałów na format html i przygotowanie umieszczonych tu elementów multimedialnych.

Materiały te zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

\includegraphics[width=2cm]{efs-logo}

 

Sylabus

 

Skorowidz