Programowanie 

obiektowe

w języku
rAutor :  Krzysztof Barteczko 


© Krzysztof Barteczko 2008-2009
© Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 2008-2009


Zakres materiału


Prezentacje multimedialne i demonstracje działania programów

W materiale zawarto szereg prezentacji multimedialnych. Dla ich uruchomienia konieczny jest plugin Flash.  

Prawidłowe działanie demonstracji programów wymaga JRE w wersji  1.6 update 10 lub nowszej.

Demonstracja działania wybranych programów z treści zrealizowana jest za pomocą apletów.

Instalacja JDK 1.6 powinna automatycznie zainstalować Java Plug-In dla przeglądarki.

Uruchomienie apletów wymaga dokonania zmian w pliku  .java.policy.
Jego umiejscowienie może być różne dla różnych systemów - najłatwiej stwierdzić to za pomocą policytool.exe z katalogu dystrybucyjnego Javy. Program pokaże (przy etykiecie "Policy File") umiejscowienie pliku.
Następnie do tego pliku należy dokonać następujących wpisów:
grant codeBase "file:///tu pełna ścieżka do głównego katalogu, w którym są wykłady/-" {
permission java.security.AllPermission;
};

grant codeBase "http://tu nazwa hosta i katalog z którego zdalnie są pobierane wykłady/-" {
permission java.security.AllPermission;
};

Z poziomu przeglądarki  są też uruchamiane duże dema w postaci wykonywalnych plików JAR (SwingSet3, MigLayout  - zob. sekcję licencje). Takie ich wykonanie wymaga właściwego skojarzenia plików typu JAR z JVM na poziomie systemu operacyjnego.Wymagania wstępneLicencje


Materiał zawiera następujące produkty zewnętrzne na licencjach BSD i LGPLi.

SwingSet3.jar
/*
* Copyright 2007-2008 Sun Microsystems, Inc. All Rights Reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* - Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
*
* - Neither the name of Sun Microsystems nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
* IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
* EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
* PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
* LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
* NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

MigLayout i MigLayoutSwingDemo (JARS)
/*
* License (BSD):
* ==============
*
* Copyright (c) 2004, Mikael Grev, MiG InfoCom AB. (miglayout (at) miginfocom (dot) com)
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
* are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
* of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
* materials provided with the distribution.
* Neither the name of the MiG InfoCom AB nor the names of its contributors may be
* used to endorse or promote products derived from this software without specific
* prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
* IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
* INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
* BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
* OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
* OF SUCH DAMAGE.

SwingX (JAR)
/* Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle,
* Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.
*
* This library is free software; you can redistribute it and/or
* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
* License as published by the Free Software Foundation; either
* version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
*
* This library is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
* Lesser General Public License for more details.
*/
TimingFramework (JAR)
**
* Copyright (c) 2005-2006, Sun Microsystems, Inc
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above
* copyright notice, this list of conditions and the following
* disclaimer in the documentation and/or other materials provided
* with the distribution.
* * Neither the name of the TimingFramework project nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
* "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
* A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
* OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
* DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
* THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
* OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

AppFramework (JAR)
 /**
* Copyright (c) 2005-2008, Sun Microsystems, Inc
* All rights reserved.
* Under the terms of the GNU Lesser General Public License
**/

JGoodies Looks (JAR)
/*
* Copyright (c) 2001-2008 JGoodies Karsten Lentzsch. All Rights Reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* o Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer.
*
* o Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.
*
* o Neither the name of JGoodies Karsten Lentzsch nor the names of
* its contributors may be used to endorse or promote products derived
* from this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
* CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
* EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
* PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
* OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
* WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
* OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
* EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/


TableLayout (JAR)

/*
* ====================================================================
*
* The Clearthought Software License, Version 1.0
*
* Copyright (c) 2001 Daniel Barbalace. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. The original software may not be altered. However, the classes
* provided may be subclasses as long as the subclasses are not
* packaged in the info.clearthought package or any subpackage of
* info.clearthought.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR, AFFILATED BUSINESSES,
* OR ANYONE ELSE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
* USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
* OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
* OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*/

RiverLayout

RiverLayout is released under the LGPL licence. You may therefore
freely use it in both non-commerical and commercial applications
(c) David Ekholm, Datadosen


Ikony

Ikony wykorzystano na zasadach Eclipse Public License Version 1.0.
http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html