Literatura

  1. Krzysztof Barteczko. Podstawy programowania w języku Java, e-książka,  Wydawnictwo PJWSTK 2008 
  2. Krzysztof Barteczko. Java - od podstaw do technologii, t. I i II,  PWN-MIKOM 2004
  3. Cay Horstmann, Garry Cornell. Core Java 2, t. I, wyd. 8, Prentice Hall 2007
  4. Dokumentacja (Java API)