Harmonogram nauki


Poniżej przedstawiono przykładowy harmonogram prowadzenia i lektury wykładów oraz tematyki wykonywanych ćwiczeń do zastosowania na kursach w ramach studiów dziennych (podział na tygodnie) czy zaocznych (podział na zjazdy). Harmonogram ten można też wykorzystać w indywiduaknej nauce przed


TydzieńZjazdRozdział (wykład)Ćwiczenia
1-21Budowa i ponowne wykorzystanie klasTworzenie klas. Przeciążanie metod. Metody statyczne. Reguły inicjacji. Zastosowanie dziedziczenia. Przedefiniwoanie metod. Korzystanie z polimorfizmu i interfejsów. Tworzenie prostych generics.
3-41-2Polimorfizm, interfejsy i klasy wewnętrzne
42Typy i metody sparametryzowane (generics)
5-63Wprowadzenie do programowania współbieżnegooProste zadania na współbieżność. Synchronizacja i koordynacja wątków.
6-73StrumienieUżycie strumieni (w tym: serializacja obiektów, kodowanie i dekodowanie)
7-84KolekcjeUżycie różnych kolekcji. Programowanie kolekcji w kategoriach interfejsów.
9-104-5Programowanie GUI: komponenty wizualne i konteneryTworzenie prostych GUI, nadawanie właściwości komponentom, ćwiczenia z rozkładów.
105Delegacyjny model obsługi zdarzeń - zasadyObsługa zdarzeń
10-115Obsługa zdarzeń - konkrety
126Rozbudowane możliwości SwinguAkcje. Pulpity i wyspecjalizowane kontenery. Obieralny wygląd. Użycie klasy SwingWorker.
136-7Komponenty Swing i architektura Model-View-ControllerListy i tabele. Komponenty tekstowe.
147-8Sortowanie i filtrowanie tabel.
Techniki łatwego ponownego użycia.
Sortowanie i filtrowanie tabel.  Współgranie MVC i generics w tworzeniu uniwersalnego oprogramowania.