Nawigacja - pomoc


W lewym górnym rogu znajdują się zawsze (dostępne na każdym poziomie nawigacji) ikonki, których wybór umożliwia:

 szybki dostęp do spisu wykładów

otwiera zintegrowane z  przeglądarką okienko listy wykładów, wybór z listy ładuje wykład; jeśli chcemy zrezygnować z wyboru - zamykamy okienko  kliknięciem w X w jego prawym rogu. Wybór z tej listy jest szczególnie polecany jako szybki i wygodny dostęp do wykładów.

r  dostęp do szczegółowego spisu treści wykładów

powoduje załadowanie spisu wykładów do lewego panelu, a szczegółowego spisu treści - do prawego; linki w lewym panelu pozwalają szybko odnajdywać fragmenty spisu w panelu prawym, zaś linki z prawego panelu powodują ładowanie wykładu i przejście do odpowiedniego miejsca w spisie treści.

r  dostęp do słownika

otwiera zewnętrzne okno ze słownikiem.

r  informacje podstawowe

przywołanie początkowych informacji o kursie ("Sylabus - informacje").


Ikony wykorzystano na zasadach Eclipse Public License Version 1.0.
http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html