Sylabus
Wykłady
Bezpieczeństwo nośników danych
Systemy archiwizacji danych
Macierze dyskowe
Skuteczność protekcji macierzy dyskowych
Systemy zdalnej archiwizacji
Standardy instalacyjne okablowania
Sieci satelitarne
Bezprzewodowe sieci lokalne - standardy komunikacyjne
Sieci bezprzewodowe - elementy propagacji sygnału
Streszczenie
1. Dlaczego bezprzewodowe?
2. Charakterystyka bezprzewodowych mediów transmisyjnych
3. Fale radiowe i mikrofale
4. Klasyfikacja sposobów propagacji fal radiowych
5. Wpływ środowiska na propagację fal radiowych
7. Światło laserowe i podczerwień
Radiowe systemy transmisyjne
Przykładowe standardy sieci Wi-Fi
Protokoły sieci radiowych
Systemy bezpiecznego zasilania
Zasilanie urządzeń mobilnych
Technologia xDSL
Mechanizmy komunikacji radiowej
Wyjście