« poprzedni punkt  następny punkt »


3. Kopia przyrostowa

Kopie przyrostowe są drugą metodą udostępnianą przez programy do tworzenia kopii zapasowych plików. Metody te mają na celu uzupełnianie kopii podstawowej.

Z definicji kopia przyrostowa kopiuje tylko te pliki, które zostały zmodyfikowane lub utworzone od czasu poprzedniej kopii, co widać w następującym uproszczonym przykładzie:

Pierwszego dnia przygotowana została kopia podstawowa wszystkich Twoich plików: plik0l, plik02, plik03 i plik04.
Drugiego dnia zmodyfik0wany został plik0l i utworzony został nowy plik, plik05. Kopia przyrostowa będzie zawierać plik0l i plik05.
Trzeciego dnia zmodyfikowany został plik02 i utworzony nowy plik, plik06. kopia przyrostowa będzie zawierała plik02 i plik06.
Czwartego dnia zmodyfikowany został ponownie plik0l i utworzony plik07. Kopia przyrostowa będzie zawierała plik0l i plik07.

Zasadniczo kopia różnicowa jest kumulacyjna, podczas gdy kopia przyrostowa jest addytywna.

Ponieważ każda kopia przyrostowa kopiuje tylko te pliki, które zostały zmodyfikowane lub utworzone od czasu poprzedniej kopii, to proces przywracana danych jest o wiele bardziej skomplikowany.

Należy zwrócić uwagę, że w poprzednim przykładzie plik05 można znaleźć jedynie na kopii przyrostowej sporządzonej drugiego dnia, a plik06 dostępny jest jedynie na kopii przyrostowej sporządzonej dnia trzeciego.

Zwraca się również uwagę na to, że plik0l dostępny jest na kopiach przyrostowych sporządzonych drugiego i czwartego dnia, ponieważ był on modyfikowany w obu tych dniach. Najbardziej aktualna jest wersja plik0l sporządzona czwartego dnia.

Aby przywrócić dane z kopii przyrostowych, musimy przywrócić kopię podstawową, a następnie kolejno przywracać wszystkie kopie przyrostowe - od najstarszej do najnowszej. Przywracając kopie przyrostowe w sekwencji, jeśli plik istnieje na kilku kopiach przyrostowych, to najnowsza wersja automatycznie nadpisze starsze wersje.

Kopie różnicowe kontra kopie przyrostowe

Kopie różnicowe wymagają większej ilości nośników i czasu do przeprowadzenia, ponieważ każda kopia różnicowa kopiuje wszystkie pliki, które zostały zmienione lub utworzone od czasu przygotowania kopii podstawowej. Jednak przywracanie danych z kopii różnicowych to prosty, dwuetapowy proces.

Kopie przyrostowe wymagają minimalnej ilości nośników i można je przeprowadzać bardzo szybko. Jednak odzyskiwanie tak zapisanych danych jest skomplikowanym, wieloetapowym procesem. Jeśli na przykład mamy kopię podstawową i dziesięć kopii przyrostowych, to musimy przeprowadzić 11 kroków, aby przywrócić wszystkie swoje dane. A jeśli będziemy potrzebowali przywrócenia tylko jednego pliku - no cóż, miłego polowania.


« poprzedni punkt  następny punkt »