Wykład IX. Finanse oraz działalność finansowa przedsiębiorstw (kurs FPG)