Sylabus
Wykłady
Cyfrowe sygnaly audio i ich rejestracja na tasmach magnetycznych
Rejestracja sygnałów cyfrowych na dyskach CD
Formaty pochodne CD
Rejestracja na dyskach CD
Formaty DVD
Streszczenie
1. Ogólna budowa płyty DVD
2. Głowica laserowa napędu DVD
3. Pochodne DVD dla światła niebieskiego
4. Produkcja dysków DVD
5. Format DVD-Video
6. Authoring płyt DVD-Video
7. DVD-ROM
8. DVD-Audio
10. Porównania standardów audio
11. Rejestracja na nośnikach DVD
Bibliografia
Kamery cyfrowe
Estetyka muzyczna
Psychologiczne aspekty odbioru muzyki
Percepcja w sztuce audiowizualnej
Elementy prawa autorskiego
Sygnał telewizyjny
Cyfrowy sygnał telewizyjny
Redukcja strumienia danych telewizyjnych sygnałów cyfrowych
Transfer cyfrowych sygnałów telewizyjnych w postaci danych
Architektura ośrodka TV i technologie telewizyjne
Wyjście