Sylabus
Wykłady
Łącze analogowe i łącze cyfrowe
Techniki światłowodowe
Streszczenie
2. Okna światłowodowe
3. Mody światłowodu
4. Pojemność transmisyjna BL (Bitrate x Length)
5. Parametry włókna światłowodowego
6. Generacje światłowodowe
7. Wzmacniacze optyczne EDFA (czwarta generacja)
7. Transmisja solitonowa (piąta generacja)
8. Zwielokrotnienie falowe WDFA
9. Łączenie światłowodów
Łącza bezprzewodowe
Bezprzewodowe sieci lokalne
Bezprzewodowe sieci rozległe
Sieci ISDN
Sieć X.25
Technologia Frame Relay
Technologia ATM
Technologie xDSL
Konstrukcja sieci satelitarnych
Techniki identyfikacji i adresowania
Sieciowe techniki przełączania
Techniki rutingu
Protokoły warstw wyższych
Słownik
Skorowidz
Wyjście