Logowanie

Aby wejść do systemu Edu, należy podać login i hasło, które identyfikują nas w systemie i chronią nasze dane.

Logujemy się hasłem z domeny PJWSTK, czyli tym samym co w salach, do poczty, ftp...

W przypadku gdy zapomnimy hasła, można je spróbować zmienić na stronie haslo.pjwstk.edu.pl lub zgłosić się do serwerowni.

UWAGA: Po długim okresie nieaktywności w systemie (obecnie 2 godziny) może nastąpić automatyczne wylogowanie. Należy wtedy ponownie wejść do systemu.