Odp. na pytanie 10.3:

Obliczamy pochodną

i wstawiamy do wzoru na długość łuku

Zamknij okno