PAWEŁ REMBELSKI - ALGORYTMY i STRUKTURY DANYCH


Krótka informacja o kursie

Tematem wykładu są algorytmy, sposoby ich projektowania i konstruowania, metody analizy kosztów algorytmów i metody ich weryfikacji.


Cele kursu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z metodami konstrukcji algorytmów, metodami analizy ich kosztów oraz analizy poprawności. Zostaną przedstawione algorytmy rozwiązywania takich problemów jak wyszukiwanie, sortowanie, przechowywanie danych. Będzie też mowa o specyfikacji i implementacji podstawowych struktur danych takich jak stosy, kolejki, kolejki priorytetowe, słowniki, drzewa. Zastosowanie tych struktur będzie zilustrowane na licznych przykładach. Będzie też mowa o tym co można, a czego nie można zrobić przy pomocy komputera.


Wymagania

Przedmiot ma charakter podstawowy. Do zrozumienia treści wykładu niezbędna jest znajomość elementów matematyki dyskretnej, elementów analizy matematycznej i algebry oraz programowania w zakresie podstawowym.


Organizacja studiowania
 1. Wykłady są dostępne w postaci elektronicznej w internetowym systemie edukacyjnym PJWSTK EDU. W każdym wykładzie znajduje się kilka prostych pytań i zadań z załączonymi odpowiedziami. Radzimy jednak zawsze najpierw samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, a dopiero potem sprawdzić odpowiedź. Do każdego wykładu został dołączony zbiór zadań do samodzielnego rozwiązywania.
 2. Zadania domowe są umieszczone w folderze "Zadania". W przewidzianym terminie, każdy student powinien nadesłać rozwiązanie pobranego zadania domowego w formie pliku .doc albo .odt. Rozwiązania powinny zostać umieszczone w folderze "Folder Zadań". Za poprawne rozwiązanie zadania można otrzymać maksymalnie 6 pkt. Przewidywane jest sześć zestawów zadań (łącznie 36 pkt.). Opis specyfikacji rozwiązania zadania domowego znajduje się w folderze "Materiały". Tylko rozwiązania zgodne z w/w specyfikacją będą podlegały weryfikacji!
 3. Stopień przyswojenia materiału zawartego w wykładzie będzie weryfikowany przy pomocy testów (najczęściej 1 na tydzień) w systemie edukacyjnym PJWSTK - Testy2. Każdy test musi zostać wykonany w przewidzianym dla niego terminie i czasie. Testów nie można powtarzać!. Każdy zaliczony test, to maksymalnie 6 pkt. Przewidywane jest czterynaście zestawów testowych (łącznie 84 pkt.).
 4. Studenci mogą korzystać z konsultacji za pomocą poczty elektronicznej, chata i forum dyskusyjnego w systemie EDU.
 5. Sprawdzenie wiedzy na zakończenie wykładu odbywać się będzie w gmachu PJWSTK.

Kryterium dopuszczenia do egzaminu
 1. Warunkiem koniecznym do dopuszczenia do egzaminu jest kolejno:

Kryterium zaliczenia ćwiczeń

 1. Warunkiem koniecznym do zaliczenia ćwiczeń jest kolejno:
 2. Ocena z ćwiczeń zależy od liczby uzyskanych punktów i jest wyznaczana na podstawie współczynnika x tak, że:
  x ocena
  0.00-0.49 ® ndst
  0.50-0.59 ®  dst
  0.60-0.69 ®  dst+
  0.70-0.79 ® db
  0.80-0.89 ® db+
  0.90-1.00 ® bdb
  gdzie x=3/20*(liczba pkt. z zadań domowych/36)+7/20*(liczba pkt. z testów/84)+10/20*(liczba pkt. z egzaminu/20).

Kryterium zaliczenia egzaminu

 1. Egzamin jest przeprowadzany w formie testu wielokrotnego wyboru w systemie EDU, z którego można otrzymać co najwyżej 20 pkt.
 2. Warunkiem koniecznym do zaliczenia egzaminu jest zdobycie co najmniej 10 pkt.
 3. Ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów i jest wyznaczana na podstawie współczynnika x tak, że:
  x ocena
  0.00-0.49 ® ndst
  0.50-0.59 ®  dst
  0.60-0.69 ®  dst+
  0.70-0.79 ® db
  0.80-0.89 ® db+
  0.90-1.00 ® bdb
  gdzie x=(liczba pkt. z egzaminu/20).

Podręczniki podstawowe

Literatura uzupełniająca