NIEZAWODNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I SKALOWALNOŚĆ
W SYSTEMACH ROZPROSZONYCH

WOJCIECH MĄKA


Podstawowa informacja

Nazwa polska kursu: Niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność w systemach rozproszonych (BDK)
Autor: Wojciech Mąka
Nazwa angielska kursu: Reliability, security and scalability of distributed systems
Katedra Sieci Komputerowych, studia magisterskie internetowe
Specjalizacja: wszystkie
Semestr nauczania: 3, forma zaliczania: egzamin

- materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS -

Opis kursu: Przedmiot zapoznaje studentów z programowymi, w tym kryptograficznymi metodami zabezpieczenia informacji w sieciach komputerowych oraz metodami zwiększenia bezpieczeństwa zarządzania pracą sieci.
Opis kursu po angielsku: Within the scope of the subject students are acquainted with programming methods (including cryptology) of information protection in computer networks as well as with security increase methods of the network management.

Program przedmiotu w rozbiciu na wykłady:

 1. Wprowadzenie; sposoby ataku, model ochrony danych, usługi ochrony
 2. Szyfrowanie konwencjonalne; model i klasyczne techniki szyfrowania
 3. Formalne modele bezpieczeństwa informacji w systemach komputerowych
 4. Zapewnienie poufności z zastosowaniem szyfrowania konwencjonalnego
 5. Algorytmy kryptograficzne
 6. Szyfrowanie mechaniczne
 7. Charakterystyki informacyjne szyfrów
 8. Algorytm DES
 9. Systemy szyfrowania z kluczem jawnym
 10. Szyfrowanie RSA
 11. Zarządzanie kluczami jawnymi
 12. Uwierzytelnianie i sygnatury cyfrowe [wykład 12 i 13]
 13. Optymalizacja funkcji skrótu [wyklad 14]
 14. Podpis cyfrowy [wyklad 15]
 15. Systemy maskowania informacji [dodatkowy wykład głosowy]

Program zajęć (ćwiczeń) w gmachu uczelni:

 1. Bezpieczeństwo w zarządzaniu siecią
 2. Zabezpieczenie serwisu WWW
 3. Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych
 4. Ocena ryzyka sieci


Cele kursu

Zakres minimalnych wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności po ukończeniu przedmiotu przez studenta - znajomość zagrożeń w sieci, metod szyfrowania, uwierzytelniania i sygnatur cyfrowych, bezpieczeństwa poczty elektronicznej.


Wymagania

Wymagane przedmioty poprzedzające - sieci komputerowe ze studiów inżynierskich.
Wymagania dotyczące oprogramowania - nie ma.


Kryteria zaliczeń


Podręczniki podstawowe

 1. Krzysztof Liderman, Bezpieczeństwo informacji w systemach Komputerowych, Bel Studio Sp. z o. o. 1999
 2. Krzysztof Liderman, Bezpieczeństwo teleinformatyczne, Wyd. Bel Studio Sp. z o. o. 2001
 3. Marike Kaeo, Tworzenie bezpiecznych sieci, Wyd. Mikom 2000
 4. Vijay Ahuja, Bezpieczeństwo w sieciach, Wyd. Mikom 2001