Opis przedmiotu

Wykłady i zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznać studentów z podstawami fizyki na ogólnym poziomie akademickim z uwzględnieniem aspektów informatycznych. Podczas zajęć laboratoryjnych studenci będą mieli możliwość budowania aplikacji komputerowych modelujących zjawiska fizyczne omawiane w trakcie wykładów. W celu realizacji tego zadania jest udostępnione odpowiednie środowisko programistyczne. W wykładach przedyskutowano następujące zagadnienia: kinematyka punktu materialnego i bryły sztywnej w różnych układach odniesienia; prawa zachowania; dynamika i prawa Newtona; grawitacja; zagadnienie ruchu wielu ciał; ruch planet; drgania; teoria sprężystości; teoria płynów; ciepło i prawa termodynamiki; fale mechaniczne w ośrodkach ciągłych i fale elektromagnetyczne; optyka geometryczna; podstawy mechaniki kwantowej: równanie Schrödingera; podstawy fizyki ciała stałego: przewodniki, półprzewodniki i nadprzewodniki prądu elektrycznego, fullereny.

Wymagania wstępne

Tematy wykładów

 1. Prawa fizyki (prawa zachowania, teorie fizyczne, komputer a teoria fizyczna)
 2. Modelowanie procesów fizycznych
 3. Kinematyka punktu materialnego
 4. Kinematyka bryły sztywnej i dynamika
 5. Grawitacja
 6. Drgania i fale
 7. Mechanika ośrodków ciągłych
 8. Mechanika cieczy i gazów
 9. Termodynamika
 10. Pole elektromagnetyczne
 11. Optyka
 12. Teoria względności Einsteina
 13. Mechanika kwantowa
 14. Fizyka ciała stałego

Organizacja przedmiotu, zaliczenia

Podstawową formą zapoznawania się z przedmiotem są umieszczone w sieci wykłady. Wszelkie wątpliwości można rozstrzygać podczas cotygodniowych konsultacji, a także (w dowolnym terminie) na forum, w wątku dotyczącym odpowiedniego wykładu. Ponadto część zajęć odbędzie się w gmachu uczelni.

Ocena będzie obejmowała aktywność i wykazaną wiedzę na zajęciach w uczelni (mini-projekty), testy z wiadomości wykładowych.

Literatura