Karate Aikido Sumo Ju-Jitsu Ken-Jitsu Kendo Judo
 
 
   
Japońskie Sztuki Walki
 

Sztuki walki zawsze odgrywały w Japonii bardzo ważn± rolę.

Postarali¶my się zebrać najważniejsze style walki i po krótce przedstawić je. Na stronie zamie¶cili¶my informacje o karate, aikido, sumo, ju-jitsu, judo, kendo oraz ken-jitsu.

 
 
"Japońskie sztuki walki" Krzysztof Fałatowicz, Hubert Górniak , Michał D±bski