Internetowe aplikacje baz danych

Materiały dydaktyczne do przedmiotu Internetowe aplikacje baz danych.

W trakcie kursu zapoznamy się z internetowymi aplikacjami bazodanowymi na przykładzie przenośnej Javowej platformy J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Każdy student może ze stron Suna ściągnąc tzw. referencyjną implementację J2EE i zainstalowawszy ją w domu, zaliczać ten przedmiot. Jest darmowa o ile korzysta się z niej do celów niezarobkowych.

Wykładowca nie jest nastawiony na prezentację jak największej liczby technologii ale na przedstawienie zasad działania takich aplikacji. Przy omówieniu poszczególnych elementów, będą informacje, jak dana technologia ma się do innych podobnych produktów.


Wykłady

 1. Platforma J2EE
 2. JDBC
 3. Hibernate
 4. Servlety
 5. JSP
 6. Struts i Java Server Faces
 7. Sesyjne EJB
 8. Encyjne EJB - wprowadzenie
 9. Encyjne EJB - CMP i BMP
 10. Message Driven Beans
 11. Web Services
 12. JTA
 13. Model typowej aplikacji internetowej w J2EE
 14. Wzorce projektowe dla aplikacji J2EE
 15. Przegląd najważniejszych rozwiązań open-source powiązanych z J2EE oraz różnice między J2EE 1.3, 1.4 i 5

Odsyłacze


Zaliczanie

Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez zaliczenie zadań zaliczeniowych.

Będą cztery cząstkowe zadania zaliczeniowe oceniane na ZAL/NZAL polegające na napisaniu małych kawałków oprogramowania:

 1. serwletu (opisane w lekcji 4, termin 30.04),
 2. JSP (opisane w lekcji 5, termin 15.05),
 3. sesyjnego EJB (opisane w lekcji 7, termin 31.05),
 4. encyjnego EJB(opisane w lekcji 9, termin 15.06).
Przekraczenie terminów zaliczania zadań powoduje obniżenie oceny końcowej.

Projekt końcowy (termin 30.06) polega na napisaniu w J2EE niewielkiego serwisu. Jedynym wymaganiem jest żeby był kompletny tzn. żeby można było z niego korzystać jak z jednej całości, np. serwis do gry w kanastę z przechowywaniem w bazie danych i publikowaniem rankingu zawodników.

Projekt końcowy jest na ocenę i będzie to ocena końcowa z przedmiotu. Jeśli dana osoba zaliczy zadania cząstkowe z opóźnioniem, ocena końcowa będzie obniżona w stosunku do oceny z projektu końcowego (za każdy tydzień łącznego opóźnienia pół stopnia).

Zaliczenie przedmiotu jest możliwe jedynie po zaliczeniu wszystkich pięciu zadań (czterech cząstkowych i końcowego).


Na niniejszych stronach użyto znaków towarowych. Pominięto symbol znaku towarowego, występujący z zastrzeżoną nazwą towaru. Użyto tylko samej nazwy, z taką intencją, aby było to z korzyścią dla właściciela znaku, bez zamiaru naruszania znaku towarowego. Nazwa taka zaczyna się w tekście wielką literą. Wszystkie znaki towarowe pojawiające się na niniejszych stronach są własnością ich właścicieli.

Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.

Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.