7. Sesyjne EJB

Streszczenie

Przypomnienie
Warstwa biznesowa
Komponenty sesyjne
Klient
Implementacja
Cykl życia
Transakcje
Deploytool

Podsumowanie
Słownik
Adresy w Sieci
Zadanie

Strona główna