11. Web services

Streszczenie

Zasady działania
SOAP
Bezpieczeństwo
WSDL
Implementacja

Podsumowanie
Słownik
Adresy w Sieci

Strona główna