Skorowidz

Numery A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Numery

4GL

 

A

abstrakcja programistyczna

abstrakcyjny model składu

abstrakcyjny typ danych

ADT

agregacja

AOP

API

asocjacja

atrybut prosty

atrybut domyślny

atrybut klasy

atrybut opcyjny

atrybut pochodny

atrybut pointerowy

atrybut powtarzalny

atrybut proceduralny

atrybut wirtualny

atrybut złożony

 

B

B-drzewa

baza danych

binder

binding

brzytwa Occama

byt programistyczny

 

C

call-by-name

call-by-reference

call-by-value

CLOS

COM

CORBA

 

D

dane masowe

dane nieregularne

dane półstrukturalne

dane trwałe

dane ulotne

Datalog

DBPL

DCOM

deklaracja

dekompozycja

delegacja

dereferencja

DOM

drzewo syntaktyczne

dyspozycja

dziedziczenie

 

E

Eiffel

ekstensja

elipsa

eval

ewolucja schematu

 

F

F-logika

fałszywe wiązanie

Fibonacci

funkcja count

 

G

Galileo

 

H

hermetyzacja

hermetyzacja ortodoksyjna

hermetyzacja ortogonalna

hierarchia klas

 

I

identyfikator obiektu

indeks

interfejs

inwariant

iterator

 

J

JAVA

język zapytań

 

K

klasa

klasa parametryzowane

koercja

kolekcje

kompozycyjność

komunikat

kontrola typów

krata

kwantyfikator

 

L

l-value

leniwa ewaluacja

lista eksportowa

lista importowa

literał

Loqis

Lore

lukier syntaktyczny

 

M

M0

M1

M2

M3

makros

makroskopowość

mediator

metabaza

minimalność

moc obliczeniowa

moc pragmatyczna

moc Turinga

model danych

model dyspozycji

model relacyjny

model składu

modelowanie pojęciowe

Modula-2

Modula-3

modularność

moduł

 

N

nadklasa

Napier88

nawigacja

nazwa obiektu

nested

nested_private

nested_public

niezależność danych

niezgodność impedancji

 

O

obiekt

obiekt trwały

obiekt złożony

obiektowy język zapytań

obywatelstwo klasy

optymalizacja zapytań

optymalizator

ortogonalna trwałość

 

P

parametr aktualny

parametr procedury

Parnas

parser

Persistent Java

perspektywa

PJama

podejście stosowe

podobiekt

polimorfizm

polimorfizm metod

ponowne użycie

porównanie głębokie

porównanie płytkie

powiązanie

pragmatyka

programowanie generyczne

prototyp

PS-Algol

 

Q

QRES

 

R

rachunek monoidów

RAD

rafa semantyczna

rekurencja

relacja

relatywizm obiektów

repeat

rezultat zapytania

rozproszona baza danych

rzutowanie

 

S

SBQL

schemat bazy danych

sekwencja

self

semantyka

sequence

składnia

Smalltalk

specjalizacja

spójność

SQL

stan obiektu

statyczny polimorfizm

stos dynamiczny

stos rezultatów

stos statyczny

stos wołań

stos środowisk

strict-call-by-value

system zarządzania bazą danych

system typów

 

T

tożsamość obiektu

transakcja

trwałość poprzez dziedziczenie

trwałość poprzez osiągalność

tryger

Tycoon

 

U - V

ukrywanie informacji

UML

unia

 

W

wariant

wartość atomowa

wartość domyślna

wartość zerowa

wielodziedziczenie

wiązanie

więzy integralności

wołanie poprzez referencję

wołanie procedury

wołanie przez nazwę

wołanie przez referencję

wołanie przez wartość

wskaźnik

wynik zapytania

wystąpienie

własność domkniętości

 

X - Y

XML

XQuery

 

Z

zakres nazw

zależne złączenie

zapis aktywacyjny

zapytanie

zapytanie eliptyczne

zasada kompozycyjności

zasada korespondencji

zasada leksykalnego zakresu

zasada wewnętrznej identyfikacji

zasada zamienialności

zwisający pointer

złączenie

 

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.