I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
  Wstęp
  1. Co to są języki zapytań?
  2. Znaczenie języków zapytań
  3. Zastosowania języków zapytań
  4. Własności języków zapytań
  Podsumowanie
  Zadania
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Podsumowanie

  • Języki zapytań są przyjaznymi dla użytkowników interfejsami do bazy danych, umożliwiającymi jej przeszukiwanie według dowolnie wybranych kryteriów i dowolnie określanego wyniku wyszukiwania.

  • Języki zapytań tworzą relatywnie nową dziedzinę informatyki, która (jak dotąd) jest związana z tematyką baz danych.

  • Językiem zapytań dla relacyjnych baz danych jest SQL. SQL jest uważany za źródło komercyjnego sukcesu całej technologii relacyjnych baz danych.

  • Pozycja SQL jako czołowego języka dla relacyjnych baz danych została wzmocniona przez standardy ANSI (American National Standard Institute) oraz ISO (International Standard Organization): SQL-89 oraz SQL-92. Zakończyły się także prace nad standardem SQL3, który uzyskał nowe oznaczenie SQL-99.
Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.