I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
  Wstęp
  1. Rozszerzenie SBQL w modelu M1
  2. Rozszerzenie SBQL w modelu M2
  Podsumowanie
  Zadania
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Wstęp

W wykładzie tym omówimy rozszerzenia SBQL dla modeli składu M1 i M2. Wprowadzimy także w dość ogólnej formie operator sortowania order by znany z SQL. Jak się okazuje, order by należy do rodziny operatorów niealgebraicznych. Pokażemy liczne aspekty porządku sekwencyjnego w danych lub wynikach zapytań oraz zastosowania operatora order by i związanych z nim dalszych operatorów. Przedyskutujemy także znany z SQL (dość kontrowersyjny) operator group by. Jak się okazuje, nie ma istotnego uzasadnienia dla obecności tego operatora w obiektowych językach zapytań i postaramy się to przedyskutować i pokazać na przykładach. W kolejnym podrozdziale zajmiemy się tematem danych nieregularnych (zwanych też półstrukturalnymi, semi-structured) i przedyskutujemy własności SBQL, które są właściwe dla takich danych. Ostatni podrozdział będzie poświęcony operatorom tranzytywnego domknięcia (jak się okazuje, również należących do rodziny operatorów niealgebraicznych) oraz równaniom stałopunktowym jako jednej z możliwości formułowania zadań rekurencyjnych mającej bliskie związki z koncepcją tzw. dedukcyjnych baz danych.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.