I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
  Wstęp
  1. Rozszerzenie SBQL w modelu M1
  2. Rozszerzenie SBQL w modelu M2
  Podsumowanie
  Zadania
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Zadania

1. Jakie zmiany wnosi model M1 w stosunku do M0?

2. Jakie zmiany wnosi model M2 w stosunku do M0 i M1?

3. Jak działa wiązanie i wywoływanie metod w modelu M1?

4. Jakie wady wielokrotnego dziedziczenia występują w modelu M1?

5. W jakim celu został wprowadzony operator rzutowania?

6. Jakie są zalety modelu z dynamicznymi rolami?

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.