I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
  Wstęp
  1. Operator sortowania order by
  2. Operator group by - czy potrzebny?
  Podsumowanie
  Zadania
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Podsumowanie

  • Operator sortowania order by jest konieczny do wyprowadzania wyniku oraz do sformułowania niektórych zapytań, wobec czego powinien być zaimplementowany.

    • Jest to jedno z wymagań dla języków zapytań dla XML

  • Respektowanie porządku, w którym przetwarzane są kolekcje, zmniejsza potencjał dla optymalizacji zapytań.

  • Zatem sekwencje i operator porządkowania są z tego względu niekorzystne i powinno być stosowane tylko tam, gdzie jest niezbędne.

  • Operator group by w obiektowych językach zapytań jest tworem redundantnym.

  • Jeżeli przy tym przenosi wady z języka SQL, to powinien być również traktowany jako szkodliwy.

  • Implementacja tego operatora jest więc pozbawiona cienia sensu.
Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.