I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
  Wstęp
  1. Metody przetwarzania nieregularności w danych
  2. Nieregularne dane w modelach składu
  3. Konstrukcje w języku zapytań obsługujące dane nieregularne
  4. Możliwości zewnętrznych złączeń
  5. Problem z fałszywym wiązaniem
  6. Wartości domyślne
  Podsumowanie
  Zadania
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Podsumowanie

Problem danych nieregularnych, zwanych również pół-strukturalnymi (semistructured) jest nowym sformułowaniem problemu wartości zerowych w bazach danych (NULL values).

Zewnętrzne złączenie (outer join) w systemach relacyjnych ma na celu zachowanie w złączeniu całej informacji ze złączanych tabel.

Jeżeli język zapytań nie ma kontroli typów, nieobecne obiekty w połączeniu z pełną ortogonalnością języka (nieograniczoną możliwością zagnieżdżania zapytań) prowadzą do błędu semantycznego powstającego w wyniku fałszywego wiązania.

Wartości domyślne (default values) zostały zaproponowane przez Ch.Date jak alternatywa dla wartości zerowych, w założeniu miały one być wpisywane fizycznie do relacyjnych tabel. Jest to dobre rozwiązanie w większości przypadków, ale ma także wady. Mogą być typy, dla których nie znajdziemy żadnej dobrej wartości zastępującej wartość zerową.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.