I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
  Wstęp
  1. Konstrukcje deklaratywne i imperatywne
  2. Zasada korespondencji
  3. Elementarne konstrukcje językowe w językach imperatywnych
  Podsumowanie
  Zadania
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Podsumowanie

W SBA zapytania pełnią rolę wyrażeń języka programowania. Zapytania będą również stosowane do nietrwałych danych. Inaczej mówiąc przyjęliśmy, że w naszym (hipotetycznym) języku programowania nie będzie innych wyrażeń niż zapytania.

Zapytania, jako wyrażenia języka programowania, będą używane we wszystkich kontekstach w których używane są wyrażenia, w szczególności w następujących:

  • Jako składowa zdań imperatywnych, np. instrukcji podstawienia, usuwania, tworzenia i wstawiania.

  • Jako parametry procedur, funkcji lub metod, przy zachowaniu klasycznych metod przekazywania parametrów znanych jako wołanie przez wartość (call-by-value) oraz wołanie przez referencję (call-by-reference).

  • Jako składnik zdania return określającego wynik procedury lub metody funkcyjnej.

  • Jako składnik iteratora znanego jako "for each ... do ...", określający ilość pętli iteratora oraz element przetwarzany w każdym jego cyklu.
Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.