I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
  Wstęp
  1. Parametry procedur
  2. Procedury w SBQL
  3. Rozszerzenie SBQL w modelu M3
  4. Reguły zakresu
  Podsumowanie
  Zadania
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Podsumowanie

Imperatywne języki programowania, w tym języki obiektowe, są wyposażone w mechanizmy procedur.

Ich istotą jest to, że:

  • Hermetyzują dowolnie skomplikowane obliczenia,
    • Ich wnętrze jest niedostępne z zewnątrz,
    • Mogą być wywoływane z wielu miejsc,
    • Ich przystosowanie do konkretnego celu następuje poprzez określenie parametrów lub poprzez efekty uboczne (czyli korzystanie ze stanu spoza danej procedury lub zmiany tego stanu).

Procedury mogą być dalej podzielone na:

  • Procedury właściwe i procedury funkcyjne (zwane też funkcjami);
  • Procedury i metody;
  • Procedury znajdujące się po stronie programu aplikacyjnego i przechowywane w bazie danych.


Procedury właściwe nie zwracają wyniku, nie mogą więc być użyte jako składniki wyrażeń, zaś procedury funkcyjne zwracają wynik i przez to ich wywołania są szczególnymi przypadkami wyrażeń.

Jeżeli chodzi o podział na procedury i metody, różnica dotyczy miejsca logicznego ulokowania kodu procedur oraz sposobu ich wywołania. Procedury są zwykle ulokowane w określonych jednostkach programu, np. w modułach. Metody są ulokowane logicznie w klasach.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.