I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
  Wstęp
  1. Parametry procedur
  2. Procedury w SBQL
  3. Rozszerzenie SBQL w modelu M3
  4. Reguły zakresu
  Podsumowanie
  Zadania
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Zadania

1. Co to są procedury i jakie jest ich zastosowanie?

2. W jaki sposób procedury mogą przyjmować argumenty?

3. Jakiemu mechanizmowi z relacyjnych baz danych odpowiadają procedury funkcyjne?

4. Czym różnią się metody od procedur w SBQL?

5. Jakie nowe cechy wprowadza model M3?

6. Omów zasadę priorytetu lokalngo środowiska oraz zasadę leksykalnego zakresu.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.