I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Wstęp
  1. Parametry procedur, funkcji i metod
  2. Procedury rekurencyjne
  3. Optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Podsumowanie
  Zadania

 

Podsumowanie

Podstawowe tematy związane z obiektowymi językami zapytań zostały omówione, ale pozostały jeszcze inne. Wiele z nich stanowi pole działalności badawczej, m.in. następujące tematy:

  • Języki schematu dla obiektowych baz danych (a la ODMG ODL), metamodele dla obiektowych baz danych.
  • Mocna kontrola typów dla języków zapytań i języków programowania opartych na językach zapytań.
  • Tranzytywne domknięcia i równania stało-punktowe w językach zapytań.
  • Aktualizacja wirtualnych perspektyw z uwzględnieniem możliwości sterowania przez definiującego intencją tej aktualizacji.
  • Programowanie generyczne z refleksją.
  • Przetwarzanie zapytań w rozproszonych obiektowych bazach danych.
  • Metody optymalizacji obiektowych zapytań.

Wiele z tych tematów będzie w przyszłym semestrze.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.