I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Wstęp
  1. Parametry procedur, funkcji i metod
  2. Procedury rekurencyjne
  3. Optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Podsumowanie
  Zadania

 

Wstęp

Na gruncie podejścia stosowego można bez trudu wyjaśnić semantykę metod transmisji parametrów do wnętrza ciała procedury. Niżej pokażemy semantykę metod określanych jako wołanie przez wartość (call-by-value), wołanie przez referencję (call-by-reference), ścisłe wołanie przez wartość (strict-call-by-value) oraz wołanie z etykietowanymi parametrami aktualnymi. Wybór tych metod zależy od przeznaczenia języka i preferencji jego projektanta.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.