I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Wstęp
  1. Parametry procedur, funkcji i metod
  2. Procedury rekurencyjne
  3. Optymalizacja poprzez modyfikację zapytań
  Podsumowanie
  Zadania

 

Zadania

1. Omów wołanie: przez wartość, przez referencję.

2. Omów ścisłe wołanie przez wartość.

3. Na czym polega wołanie z etykietowanymi parametrami aktualnymi?

4. Dlaczego korzystnie jest używać procedur rekrurencyjnych?

5. W jaki sposób działa optymalizacja przez modyfikacje zapytań? Zaprezentuj na przykładzie

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.