I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
  Wstęp
  1. Co to jest obiektowość?
  2. Obiekt
  3. Metody związane z obiektem
  4. Obiekt złożony
  5. Relatywizm obiektów
  6. Zasada wewnętrznej identyfikacji
  7. Powiązania pomiędzy obiektami
  8. Hermetyzacja i ukrywanie informacji
  9. Mechanizm komunikatów
  Podsumowanie
  Zadania
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Wstęp

W ostatnich latach termin "obiektowy" (object-oriented) stał się bardzo popularnym określeniem nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych. Wśród nich można wymienić języki Smalltalk, C++, Java, C# i Eiffel, standardy CORBA, COM/DCOM, ODMG i SQL-99 (SQL3), metodyki analizy i projektowania OMT, OPEN i BON, notację UML, systemy zarządzania bazą danych Oracle9, Informix Dynamic Server, Versant, GemStone, ObjectStore, O2, pośredników obiektowych zleceń (Object Request Brokers, ORBs) RMI, Orbix, VisiBroker, i wiele innych tworów. Równie popularne stały się pojęcia charakteryzujące obiektowość, takie jak: obiekt, tożsamość, klasa, typ, interfejs, metoda, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm. Zalety obiektowości jako uniwersalnej informatycznej filozofii są dyskutowane w licznych publikacjach i książkach, patrz np. [Abit95, Banc92a, Banc92b, Catt94,  Deux90, Figu96, Kemp94, Kim96, Loom95, Subi98a, Subi99, Zdon90].

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.