I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
  Wstęp
  1. Klasy
  2. Polimorfizm
  3. Role
  4. Kolekcje
  5. Trwałość
  6. Moduły
  Podsumowanie
  Zadania
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
  Wstęp
  1. Klasy
  1.1. Rodzaje inwariantów przechowywanych w ramach klas
  1.2. Interfejs
  1.3. Hierarchia klas i dziedziczenie
  1.4. Zasada zamienialności
  1.5. Obywatelstwo klasy
  1.6. Ekstensja klasy
  1.7. Zmienne i inne cechy klasy jako całości
  1.8. Wielokrotne dziedziczenie
  1.9. Abstrakcyjne typy danych
  2. Polimorfizm
  2.1. Przesłanianie
  2.2. Przeciążanie
  3. Role
  3.1. Wiązanie
  3.2. Powiązania pomiędzy obiektami i rolami
  3.3. Semantyka usuwania
  3.4. Reguły zakresu dla wiązania atrybutów
  3.5. Reguły zakresu dla metod
  3.6. Koercje dla identyfikatorów ról
  3.7. Role: ogólne obserwacje
  4. Kolekcje
  4.1. Rodzaje kolekcji
  4.2. Operatory i konstrukcje do przetwarzania kolekcji
  4.3. Wartości zerowe a kolekcje
  5. Trwałość
  5.1. TTrwałość poprzez osiągalność
  5.2. Trwałość poprzez dziedziczenie
  5.3. Ortogonalna trwałość
  6. Moduły
  Podsumowanie
  Zadania
Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.