I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
  Wstęp
  1. Klasy
  2. Polimorfizm
  3. Role
  4. Kolekcje
  5. Trwałość
  6. Moduły
  Podsumowanie
  Zadania
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Wstęp

W ostatnich latach termin "obiektowy" (object-oriented) stał się bardzo popularnym określeniem nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych. Wśród nich można wymienić języki Smalltalk, C++, Java, C# i Eiffel, standardy CORBA, COM/DCOM, ODMG i SQL-99 (SQL3), metodyki analizy i projektowania OMT, OPEN i BON, notację UML, systemy zarządzania bazą danych Oracle9, Informix Dynamic Server, Versant, GemStone, ObjectStore, O2, pośredników obiektowych zleceń (Object Request Brokers, ORBs) RMI, Orbix, VisiBroker, i wiele innych tworów. Równie popularne stały się pojęcia charakteryzujące obiektowość, takie jak: obiekt, tożsamość, klasa, typ, interfejs, metoda, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm. Zalety obiektowości jako uniwersalnej informatycznej filozofii są dyskutowane w licznych publikacjach i książkach, patrz np. [Abit95, Banc92a, Banc92b, Catt94,  Deux90, Figu96, Kemp94, Kim96, Loom95, Subi98a, Subi99, Zdon90].

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.