I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
  Wstęp
  1. Składnia, semantyka i pragmatyka języka formalnego
  2. Składnia abstrakcyjna i semantyka kierowana składnią
  3. Semantyka języka zapytań z lotu ptaka
  4. Optymalizacja zapytań
  5. Zasady języków zapytań
  6. Zapytania eliptyczne
  7. Typowe wady teorii języków zapytań
  8. Czym jest (lub powinna być) teoria języków zapytań?
  9. Założenia semantyczne podejścia stosowego
  10. Nazwy, zakresy i wiązanie
  11. Operacyjna semantyka zapytań i programów
  Podsumowanie
  Zadania
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

9. Założenia semantyczne podejścia stosowego

W konstrukcji języka opartego na podejściu stosowym będziemy przyjmować punkt widzenia, że zapytania są wyrażeniami języka programowania, które posiadają wszystkie cechy wyrażeń takich języków (stałe, zmienne, operatory +, -, *, /, <, = itd.) plus operatory umożliwiające pojęciową "hermetyzację" niektórych iteracji w języku programowaniu, mianowicie takich, których celem jest obsługa kolekcji. Do takich operatorów należą: selekcja, projekcja, nawigacja, złączenie, kwantyfikatory, unia i przecięcie zbiorów, iloczyn kartezjański itd. Z punktu widzenia konstrukcji języka zapytań jest kwestią drugorzędną, czy kolekcje są trwałe (są przechowywane w bazie danych) czy też są ulotne (są np. lokalnymi danymi pewnej procedury).

Podejście stosowe jest relewantne dla bardzo ogólnego modelu obiektowego oraz dla wszystkich modeli, które są jego szczególnymi przypadkami, w szczególności dla modelu relacyjnego. Na gruncie tego podejścia można wyjaśnić precyzyjnie semantykę pewnych idealizacji SQL i OQL. Generalne założenia tego podejścia są przedstawione w następujących podsekcjach.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.