I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
  Wstęp
  1. Założenia składniowe języka SBQL
  2. Abstrakcyjny model składu obiektów
  3. Modele M0, M1, M2 i M3 składu obiektów
  Podsumowanie
  Zadania
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

VI.
Modele składu obiektów
  Wstęp
  1. Założenia składniowe języka SBQL
  2. Abstrakcyjny model składu obiektów
  3. Modele M0, M1, M2 i M3 składu obiektów
  3.1. Model składu M0
  3.2. Modelowanie zmiennych i danych nietrwałych
  3.3. Relatywizm obiektów
  3.4. Modelowanie kolekcji i struktur
  3.5. Modelowanie powiązań pomiędzy obiektami
  3.6. Wartości zerowe, warianty, dane półstrukturalne
  3.7. Typy
  3.8. Identyfikatory obiektów
  3.9. Wartości atomowe
  3.10. Niezależność modelu od cechy trwałości
  3.11. Model relacyjny i model zagnieżdżonych relacji
  3.12. Modelowanie plików XML
  3.13. Tablice i sekwencje
  3.14. Model M1 - klasy i dziedziczenie
  3.15. Model M2 - modelowanie dynamicznych ról
  3.16. Model M3 - hermetyzacja i ukrywanie informacji
  3.17. Schemat bazy danych dla modeli składu obiektów
  Podsumowanie
  Zadania
Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.