I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
  Wstęp
  1. Składnia SBQL
  2. Stos rezultatów (QRES)
  3. Ogólna architektura mechanizmu przetwarzania zapytań
  4. Procedura ewaluacji zapytań eval
  5. Operatory algebraiczne
  Podsumowanie
  Zadania
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

3. Ogólna architektura mechanizmu przetwarzania zapytań

Jest przedstawiona na Rys.43. Ewaluacja zapytań korzysta ze składu oraz ze stosu środowisk ENVS, wkładając rezultaty ewaluacji na stos rezultatów QRES. Stos środowisk jest zapełniany na podstawie składu oraz aktualnie przetwarzanego rezultatu znajdującego się na stosie QRES. Obydwa stosy odwołują się do składu obiektów trwałych i ulotnych poprzez referencje do obiektów.

43
Rys.43. Architektura mechanizmu przetwarzania zapytań

Uwzględnienie optymalizacji zapytań oraz architektury klient-serwer prowadzi do innej wizji mechanizmu przetwarzania zapytań. Optymalizacja przez przepisywanie zapytań wymaga wprowadzenia statycznego stosu środowiskowego, statycznego stosu rezultatów i metabazy. Elementy te są używane podczas analizy statycznej drzewa syntaktycznego zapytania w celu jego przekształcenia do innej, semantycznie równoważnej postaci rokującej lepszy czas wykonania. Optymalizacja poprzez indeksy wymaga dostępu do rejestru indeksów znajdującego się na serwerze i zarządzanego przez administrację serwera. Oprócz tego, optymalizacja może wymagać dostępu do innych metadanych znajdujących się na serwerze. Architektura uwzględniająca te elementy jest przedstawiona na Rys.44.

Istnieją dalsze aspekty przetwarzania zapytań nie uwzględnione w tej architekturze, np. kontrola typologiczna.

44
Rys.44. Architektura uwzględniająca przetwarzanie i optymalizację zapytań/programów

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.