I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
  Wstęp
  1. Składnia SBQL
  2. Stos rezultatów (QRES)
  3. Ogólna architektura mechanizmu przetwarzania zapytań
  4. Procedura ewaluacji zapytań eval
  5. Operatory algebraiczne
  Podsumowanie
  Zadania
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Zadania

1. Omów podstawowe cechy składni SBQL.

2. Jakie jest zastosowanie stosu rezultatów QRES?

3. Zdefiniuj elementy mechanizmu przetwarzania zapytań i opisz ich wzajemne zależności.

4. Jak działa procedura ewaluacji zapytań eval i co to jest drzewo syntaktyczne?

5. Omów działanie znanych Ci operatorów algebraicznych.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.