I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
  Wstęp
  1. Operatory niealgebraiczne
  2. SBQL - przykłady zapytań i porównania
  Podsumowanie
  Zadania
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

Wstęp

Język SBQL jest sformalizowanym obiektowym językiem zapytań w stylu SQL lub OQL. W szczególności, posiada semantyczne odpowiedniki podstawowych konstrukcji tych języków. Obejmuje wiele modeli składu, w szczególności modele M0 - M3 opisane poprzednio, o których możemy twierdzić, że są bardziej uniwersalne niż koncepcje obiektowości spotykane dotąd w literaturze.

SBQL będziemy uważać za pewien wzorzec teoretyczny, podobny do algebry relacji stanowiącej podstawę wielu rozważań dotyczących modelu relacyjnego. Bez wątpliwości, SBQL będzie jednak znacznie bardziej koncepcyjnie uniwersalny i konsekwentny niż dowolna tego rodzaju algebra, włączając tzw. algebry obiektowe. Będziemy starali się wykazać, że:

Języki zapytań mogą zawierać operatory niealgebraiczne, których odwzorowanie w algebrę podobną do algebry relacji jest niemożliwe bez wprowadzenia poważnych ograniczeń koncepcyjnych.

W odróżnieniu od relacyjnych i obiektowych algebr, rachunków, logik i innych tego rodzaju koncepcji (zdaniem ich autorów, odpowiednich do języków zapytań), definicja SBQL bazuje na pojęciu stanu, którego składnikami są skład obiektów oraz ENVS. Brak pojęcia stanu w ww. koncepcjach z góry skazuje je na ograniczenia i wady specyfikacji semantyki.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.