A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
A
Architektura klient-serwer
Architektura rozproszonych obiektów
Architektury rozproszenia
Atrybuty
Autonomia
D
Dedukcyjne bazy danych
Drzewo syntaktyczne
F
Federacyjne bazy danych
Fragmentacja
G
Graf wynikania
Grid
H
Heterogeniczność i współdziałanie
I
Identyfikatory wirtualne
Indeks(1)  (2)
K
Kontrola typologicza
Kryteria optymalizacji
L
"Leniwe" wiązanie
Logiczna architektura oprogramowania
M
Martwe podzapytania
Mediator
Metadane
Metareguły
Metabaza
Model danych
Model kosztów
Modelowanie pojęciowe
N
Niezależność danych
0
Ontologia
Optymalizacja zapytań
Osłona
P
Przenaszalność
Przezroczystość
R
Replikacje
Rozproszone bazy danych(0) (1) (2) (3)
Reguły rozproszonych baz danych
Rozproszone obiektowe bazy danych
Równanie stałopunktowe
S
stos ENVS
stos statyczny
System rozproszony
T
Transakcje
Tranzytywne domknięcie
Typ
Typy referencyjne
W
Wewnętrzny system typów
Wirtualna perspektywa (1) (2) (3) (4)
Współdziałanie i heterogeniczność