GRAŻYNA MIRKOWSKA - MATEMATYKA DYSKRETNA


Krótka informacja o kursie

Tematyka tego wykładu wiąże się ściśle z matematycznymi podstawami informatyki. Pojęcia takie jak funkcja i relacja stanowią podstawę wszystkich dalszych rozważań zarówno w matematyce jak i w informatyce. Wykład obejmuje tematy takie jak algebra relacji, podstawy logiki, podstawy teorii zbiorów, metody dowodzenia, indukcję matematyczną, definicje rekurencyjne oraz elementy kombinatoryki i dyskretnego rachunku prawdopodobieństwa.
Tworzenie algorytmów wymaga nie tylko umiejętności logicznego myślenia ale i narzędzi do uzasadniania poprawności algorytmów. Analiza algorytmów wymaga ponadto umiejętności zliczania i szacowania liczby wykonanych operacji, tzw. kosztów. Poprawność działania algorytmów rekurencyjnych zależy od istnienia rozwiązań pewnych rekurencyjnych równań. Nie sposób uzasadnić poprawności programu, w którym występuje chociaż jedna pętla, bez znajomości zasady indukcji matematycznej. Nie sposób mówić o strukturach danych, których używa się w programowaniu, bez znajomości pojęcia grafu.

Krótko, w wykładzie matematyki dyskretnej zawarty jest materiał niezbędny w wykształceniu każdego informatyka.


Cele kursu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami matematyki jakimi są pojęcia zbioru, funkcji i relacji oraz przedstawienie lub przypomnienie elementów logiki, kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Wszystkie pojęcia są ilustrowane przykładami, staramy się też zwracać uwagę Czytelnika na związek omawianych pojęć z informatyką. Przedstawione w tym wykładzie tematy są bezpośrednio związane z podstawami informatyki, a zawarte nich informacje stanowią niezbędne minimum wiedzy dla wszystkich rozpoczynających studia informatyczne.


Wymagania

Przedmiot ma charakter podstawowy, jednak znajomość matematyki w zakresie szkoły średniej jest niezbędna do zrozumienia tekstu wykładu.


Podręczniki podstawowe

Podręczniki uzupełniające