Literatura podstawowa

 
 1. Krzysztof Barteczko. Wojciech Drabik, Bartłomiej Starosta. Metody programowania, Wydawnictwo PJWSTK  2003 (w przygotowaniu)
 2. Krzysztof  Barteczko. Java. Od postaw do nowoczesnych technologii, MIKOM 2003 (w przygotowaniu)
 3. Cay Horstmann et al. Core Java 2. Advanced Features, Willey 2002
 

Literatura uzupełniająca

 
 1. Stephen T. Albin. The Art of Software Architecture: Design Methods and Techniques, Wiley 2003
 2. Lech Banachowski, Krzysztof Stencel, Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wydawnicza, PLJ, 1998.
 3. Lech Banachowski, Agnieszka Chądzyńska, Krzysztof Matejewski, Elżbieta Mrówka-Matejewska . Wykłady i ćwiczenia, Wydawnictwo PJWSTK 2003
 4. Jan Bielecki. Java XP, PLJ 2001
 5. C.J.Date, Hugh Darwen, SQL Omówienie standardu języka, WNT, 2000.
 6. Maydene Fisher, Jon Ellis, JDBC API Tutorial and Reference, Sun 2003
 7. Jeffrey E. F. Friedl. Wyrażenia regularne, Helion 2001
 8. Eric Giguère, C. Enrique Ortiz . Mobile Information Device Profile for Java 2 Micro Edition: Professional Developer's Guide, Willey 2001
 9. Marty Hall. More Servlets and JavaServer Pages, Sun Microsystem Press 2002
 10. Eric Hatcher, Steve Loughran. Java Development with Ant,  Manning 2003
 11.  Vincent Hardy, Java 2D Graphics, Sun Microsystem Press 1998
 12. Jason Hunter, William Crawfod. Java Servlet. Programowanie, Helion 2002
 13. Brett McLaughlin. Java i XML, Helion 2001
 14. Qusay H. Mahmoud. Distributed Programming with Java, Manning 2001
 15. Ed Roman et al.. Mastering Enterprise Java Benas Willey 2002 (ogólny obraz i załązczniki)
 16. Roger Riggs (ed)  Programming Wireless Devices with Java2
 17. Bruce A. Tate. Bitter Java, Manning 2002
 18. Java Tutorial, Sun Microsystem 2003
 19. Java Web Services Developer Pack, Sun Microsystem 2003
 20. Java Servlet API  2.4 Specification, Sun Microsystem 2003
 21. JavaServer Pages Specification 2.0, Sun Microsystem 2003
 22. RMI-IIOP Programmer's Guide
 23. RMI Specification

Dla przypomnienia wiadomości

 1. Krzysztof Barteczko. Podstawy programowania  w Javie, Wydawnictwo PJWSTK 2003
 2. Krzysztof Barteczko. Programowanie obiektowe i zdarzeniowe w Javie, Wydawnictwo PJWSTK 2003
 3. Tomasz Werner. Programowanie w C++ i C# , Wydawnictwo PJWSTK 2003