Podstawy

programowania

w języku


rAutor
:  Krzysztof Barteczko (kb@pjwstk.edu.pl)

© Krzysztof Barteczko 2008
© Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 2008Publikacja zawiera zestaw wykładów prowadzonych w ramach przedmiotu "Podstawy programowania" w PJWSTK. Może ona być wykorzystana zarówno do samodzielnej nauki podstaw programowania i języka Java, jak i w rozlicznych kursach czy też na różnych rodzajach studiów.Cele dydaktyczne

 
Materiał obejmuje:

Prezentacje multimedialne i demonstracje działania programów

W materiały zawarto szereg prezentacji multimedialnych. Dla ich uruchomienia konieczny jest plugin Flash.
Demonstracja działania wybranych programów zrealizowana jest za pomocą apletów.

Instalacja JDK powinna automatycznie zainstalować Java Plug-In dla przeglądarki.

Uruchomienie apletów wymaga dokonania zmian w pliku  .java.policy.
Jego umiejscowienie może być różne dla różnych systemów - najłatwiej stwierdzić to za pomocą policytool.exe z katalogu dystrybucyjnego Javy. Program pokaże (przy etykiecie "Policy File") umiejscowienie pliku.
Następnie do tego pliku należy dokonać następujących wpisów:
grant codeBase "file:///tu pełna ścieżka do głównego katalogu, w którym są wykłady/-" {
permission java.security.AllPermission;
};

grant codeBase "http://tu nazwa hosta i katalog z którego zdalnie są pobierane wykłady/-" {
permission java.security.AllPermission;
};


Wymagania wstępne