6. Typy „złożone”

W tym rozdziale omówimy, jak mając do dyspozycji poznane typy danych, możemy konstruować bardziej skomplikowane typy (bez definiowania klas, o czym powiemy później). Omówimy również bardzo pożyteczne słowo kluczowe typedef, ułatwiające takie konstrukcje.Podrozdziały

T.R. Werner, 25 lutego 2017; 22:31