8.2 Etykiety

Każda instrukcja czynna (a więc nie deklaracja) może być poprzedzona etykietą. Etykieta to dowolny identyfikator i następujący po nim dwukropek. Instrukcją opatrzoną etykietą może, w szczególności, być instrukcja pusta. Etykieta może być wykorzystana do wykonania skoku za pomocą instrukcji goto (patrz dalej), jak w poniższym przykładzie.


P43: labincpp.cpp     Skok do instrukcji z etykietą

   1. #include <iostream>
   2. using namespace std;
   3. 
   4. int main()
   5. {
   6.   int tab[2][2][2] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
   7.   bool jest = false;
   8.   for (int i = 0; i < 2; i++)
   9.     for (int j = 0; j < 2; j++)
   10.       for (int k = 0; k < 2; k++)
   11.         if (tab[i][j][k] == 5)
   12.         {
   13.           jest = true;
   14.           goto LAB;
   15.         }
   16. LAB:if(jest)
   17.     cout << "5 jest w tablicy" << endl;
   18.   else
   19.     cout << "5 nie wystepuje w w tablicy" << endl;
   20. }

W programie tym, wewnątrz zagnieżdżonej pętli for poszukiwany jest element trzywymiarowej tablicy liczbowej, który jest równy 5. Jeśli zostanie znaleziony, to zmienną jest ustawiamy na true i, dzięki instrukcji skoku, wychodzimy z zewnętrznej pętli — przepływ sterowania przechodzi do etykiety LAB:. Omówiona dalej instrukcja zaniechania break spowodowałaby wyjście tylko z pętli wewnętrznej (a instrukcji break z etykietą, znanej z Javy, w C/C++ nie ma).

Innym rodzajem etykiet są etykiety w instrukcji switch. Jest ich tylko dwie: casedefault (podrozdział o instrukcji switch ).

T.R. Werner, 25 lutego 2017; 22:31