8.3 Deklaracje

W tym podrozdziale mówimy tylko o deklaracjach zmiennych. Deklaracje funkcji omówimy w rozdziale o funkcjach .

Celem deklaracji zmiennej jest określenie jej typu i atrybutów. Deklaracja najczęściej jest też połączona z definicją, tzn. przydzieleniem zmiennej miejsca w pamięci operacyjnej. Ogólna postać deklaracji jest następująca:

    modyfikatory Typ lista_ident;
gdzie:

Przykłady:

    double x = 17.5, y, z = 1;
    static const double PI = 3.14;
    extern double PIHALF;
    const double * const pPi = Π
Trzecia linia to przykład deklaracji bez definicji. Oczywiście zmienna PIHALF musi być zdefiniowana (zadeklarowana bez specyfikatora extern) w jakimś innym module programu.

T.R. Werner, 25 lutego 2017; 22:31