8.13 Instrukcje obsługi wyjątków

Są to instrukcje związane z definiowaniem bloków kodu, w których deklarujemy możliwość powstania wyjątków (try), definiowaniem bloków obsługujących powstałe wyjątki (catch) i zgłaszaniem wyjątków (throw). Dyskusję tego tematu odłożymy do rozdziału o wyjątkach .

T.R. Werner, 25 lutego 2017; 22:31